Kulturministern Alice Bah Kunke besöker SV Konstrunda

Kulturministern Alice Bah Kunke kom för att se vår hängning på samlingsutställningen. Skönt att höra att vi har en samsyn i att det fria kulturlivet är grunden i ett fungerande demokratiskt samhälle där olika röster har en plats.