5-6 September 2020

120 konstnärer öppnar sina ateljéer och lokaler 5-6 september 2020.

Samlingslokal med ett verk från varje konstnär hittar du på Kulturvinden på tändsticksområdet.
Öppet 4-6 september 2020.
VÄLKOMNA!