Tack till alla sponsorer

Tack!

Vi vill säga ett stort tack till våra sponsorer som
är del i förverkligandet av vår konstrunda.
Konstrundan görs även med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen.