Tack till alla sponsorer

Tack!

Vi vill säga ett stort tack till våra sponsorer som
är del i förverkligandet av vår konstrunda.

Södra vätterbygdens konstrunda genomförs med stöd av Jönköpings kommun, kultur och fritidsförvaltningen”.