Elever från Jönköpings konstskola och Kulturskolan Jönköping deltar 2021

Elever från Jönköpings konstskola och Kulturskolan Jönköping deltar 2021.
2020 deltog elever från kulturskolans konstlinje i konstrundan.
I år bjuder vi även in elever från Jönköpings konstskola.
Det är med glädje och nyfikenhet vi bjuder in eleverna att delta i vår konstrunda.
Vi hoppas att ni ska växa in i vår verksamhet och bidra med förnyelse och spännande konstupplevelser för oss alla.
Elevernas utställningar hittar ni i skolornas utbildningslokaler i Jönköping, se karta.