Din utvärdering 2018

Ange på vilken ort du haft utställning:
Har du ställt ut tillsammans med andra? JaNej
Om ni har ställt ut fler på samma plats, ange ett genomsnitt per utställare.
Antal besökare dag 1:
Antal besökare dag 2:
Har du haft försäljning under dagarna? JaNej

Hur upplever du att vår broschyr med karta fungerat för våra besökare?
Mycket braBraSämreInte alls bra

Hur upplever du att vår nya app har fungerat för våra besökare?
Mycket braBraSämreInte alls bra

Hur upplever du att vår webbsida fungerat?
Mycket braBraSämreInte alls bra

Hur upplever du att marknadsföringen av vår konstrunda fungerat?
Mycket braBraSämreInte alls bra

Hur tycker du att information ut till dig som utställare har fungerat?
Mycket braBraSämreInte alls bra

Vad tycker du i övrigt har fungerat extra bra?

Vad kan vi förbättra?

Övriga synpunkter: