Stödmedlem

Bli stödmedlem

Vill du vara med och stödja vår ideella förening och därmed bidra till att skapa en lyckad konstrunda?

Sätt in valfritt beloppPg 798883-5 och uppge ditt namn och de 6 första siffrorna i ditt personnummer.

Alla våra intäkter går till kostnader för marknadsföring och lokal för samlingsutställning. Ju mer marknadsföring vi kan nå ut med destor fler tänkbara besökare kan vi nå!

Tack för ditt bidrag!