Nyheter och aktuellt

Senaste nytt:

Genomgång av medlemsenkäten för 2022 gav ett övervägande positivt
gensvar. På rekommendation från er medlemmar förbättrar vi hemsidan och
instagram funktionen inför nästa år. Vitrinskåpet för silver kommer att förnyas och bli mer praktiskt och
framöver kommer vi att se över skyltarnas utseende och innehåll och förnya dem när vi får ekonomiska möjligheter.
Invigningens operainslag blev uppskattat. Vi tar gärna emot förslag till invigningens utformning nästa år.

Något som är viktigt är våra sponsorer. Ju fler sponsorer vi får desto bättre och bredare marknadsföring kan vi
ha till förmån för alla utställare. Alla medlemmar uppmanas att söka upp sponsorer till nästa år. Hittar man
en ny sponsor får man sin anmälningsavgift halverad!

Vi ser fram emot förslag på sponsorer och idéer runt invigningen. Skriv
era förslag på info@svkonstrunda.se

 


Kalender 2023:

-1:a februari öppnar vi för anmälan på vår hemsida.
-Föreningens årsmöte sker slutet av februari, kallelse till alla
medlemmar utgår tre veckor innan.
-1:a maj stänger vi anmälan och arbetet med foldrar och affischer
påbörjas.
Medlemsmöte planerat slutet av juli.